Støt Broen Danmark - Min konto

22. september 2019

Flotte donationer

Søndag den 15. september var der høstgudstjeneste i Hadsund Kirke, og traditionen tro deltog også konfirmanderne i gudstjenesten. De havde alle i anledning af den overståede høst hver især medbragt noget af udbyttet af høsten. Det være sig grøntsager, frugt, blomster mm samt ting fremstillet af disse råvarer.

Efter gudstjenesten blev det hele båret over i menighedshuset, hvor der efter kaffen blev holdt auktion over de fine ting. Det indkomne beløb fra auktionen blev doneret til Broen Mariagerfjord. Fra Broens side vil vi gerne takke mange gange for de godt 3000 kroner. Pengene vil nu blive brugt på børn og unge, der har behov for et tilskud for at kunne deltage i en fritidsaktivitet eller måske til indkøb af udstyr. Det kunne være fodboldstøvler, en guitar, en ridehjelm eller noget helt andet.

I sommerens løb er Broen Mariagerfjord også blevet tilgodeset med et større beløb fra ”Købmand Chr. Wasehuus’ og hustru Helga Wasehuus’ født Larsens legat”. Der står blandt andet om fonden, at legatet uddeles til ”børn, der trænger til særlig pleje, såfremt projektet sigter mod at give barnet eller børnene mulighed for nye oplevelser eller stimuli til gavn for barnets eller børnenes udvikling”.

Disse ord passer rigtig fint til formålet for Broens arbejde. Vi vil også her fra Broen Mariagerfjord takke folkene bag Wasehuusfonden mange gange for de tildelte midler, som vi nu vil dele ud til børn, der har behov for et tilskud til deres fritidsaktiviteter.