Støt Broen Danmark - Min konto

16. april 2019

Generalforsamling Broen Mariagerfjord 21. marts 2019

Heldigvis er Broen Mariagerfjord – i modsætning til sidste forår – funktionsdygtig, forstået på den måde, at der er en hel bestyrelse til at tage sig af arbejdsopgaverne.

I årets løb har Ulla Hedegaard og Gitte Østergaard af personlige årsager ønsket at træde ud af bestyrelsen. I deres sted er indtrådt Jens Laurids Pedersen og Niels Foged. Tak til Gitte og Ulla for jeres indsats og tak til Niels og Jens Laurids, fordi I vil være med i arbejdet omkring Broen Mariagerfjord. Ud over de to sidstnævnte består bestyrelsen for nuværende af: Janni Christensen, Hanne Bach, Lone Stegger og Niels Jørgen Sloth.

Der bliver til stadighed søgt midler fra forskellige fonde, ministerier og kommunen, og da vi også for ganske nylig har modtaget en donation på 25000 kr. fra en giver, der ønsker at være anonym, har vi penge på bogen.

Det betyder, at vi med glæde modtager ansøgninger fra fagpersoner – se Broen Mariagerfjords hjemmeside  www.broen-mariagerfjord.dk , så børn, der måske ellers ikke ville kunne deltage i en fritidsaktivitet, kan komme i gang med at dyrke en fritidsinteresse og på den måde komme med i nogle positive sociale sammenhænge.