Støt Broen Danmark - Min konto

9. marts 2019

Generalforsamling og seneste nyt

Seneste nyt fra Broen Mariagerfjord.

Året rundt arbejdes der på at samle midler sammen, som kan benyttes til at hjælpe socialt udsatte børn og unge til at have et aktivt fritidsliv. Der søges hos socialministeriet, hos kommunen, hos fonde, hos virksomheder og hos forskellige velgørende organisationer. I disse dage er vi ved at gøre regnskabet op for 2018, men i 2017 blev der delt lige knap 300.000 kroner ud til børn og unge, der måske ellers ikke ville kunne deltage i en fritidsaktivitet. Beløbet har været stigende siden Broen Mariagerfjord begyndte sit virke i 2008. Vi betaler for kontingent og eventuelt udstyr, hvor det måtte være nødvendigt. Al henvendelse til Broen Mariagerfjord går gennem en fagperson, der kender barnet. Det kan være en pædagog, en lærer, sundhedsplejerske eller en sagsbehandler efter at der er givet en fuldmagt fra forældrene. Se foreningens hjemmeside.

Den seneste donation Broen Mariagerfjord har modtaget er fra Soroptimisterne, som er en international organisation, der hjælper kvinder og børn. Tusind tak for den flotte donation.

Lige nu er vi syv frivillige, der tager os at arbejdet, men vi kan sagtens bruge flere. Det kan f.eks. handle om at hjælpe med indkøb af udstyr til et barn. Det kan være transport til fritidsaktiviteten eller tilstedeværelse under en gang fodboldtræning eller et spejdermøde. Så herfra skal der lyde en opfordring til at møde op til generalforsamling i Broen Mariagerfjord den 21. marts kl. 19 i Hadsund Kulturcenter og høre mere om arbejdet.