Støt Broen Danmark - Min konto

19. april 2016

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse i BROEN Mariagerfjord

BROEN Mariagerfjord har fået tre nye medlemmer, så bestyrelsen nu består af seks personer. Det er dejligt med nye unge mennesker med mange nye idéer.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:

  • Formand Marianne Ladefoged
  • Kasserer Lisbet Domino
  • Sekretær Lene Nielsen
  • Familiekontakt Janni Christensen
  • Fundraising Lene Abrahamsen
  • PR ansvarlig Janne Hostrup