Støt Broen Danmark - Min konto

30. marts 2016

Debat: Byg bro til fællesskaber

Følgende debatindlæg har været bragt i Randers Amtsavis den 29. marts 2016:

Debatindlæg-RandersAmtsavis-29032016

Debatindlægget i Randers Amtsavis

Byg bro til fællesskaber for udsatte børn

af

Peter Poulsen, formand BROEN Danmark og kontaktperson BROEN Køge

Lisbeth Zornig Andersen, protektor BROEN Danmark og leder Huset Zornig

Henrik Dam Kristensen, tidligere medlem af bestyrelsen BROEN Danmark, medlem af Folketinget (S), præsident for Nordisk Råd

Vi kan sagtens blive frustrerede over nyheder om ulighed i et velfærdssamfund som det danske, over udsigt til lavt til loftet på kontanthjælpen og over børn, der vokser op med misbrug om ørerne, og som får lyst til at trække sig ind på værelset med computer/tablet/telefon/tv eller ingenting … Men vi kan også glæde os over, at så mange vil hjælpe BROEN og andre gode aktører med at gøre vores bedste for, at det ikke rammer de udsatte børn og unge i så høj grad, at de ikke kan være en del af gode fællesskaber i fritiden i lokale klubber og foreninger.

Siden 2002 har BROEN hjulpet børn fra udsatte familier til sport, spejder, musik mv. ved at betale for kontingent og nødvendigt udstyr. Fra begyndelsen et privat initiativ, båret af frivillighed. Den nybagte pensionist Hans Søgaard glædede sig til at passe sin have i Horsens og træne ungdomsbowlingspillere – og selv trille nogle strikes. Men datteren, der arbejdede med misbrugsbehandling, havde andre planer for sin fars otium.

Hun så, at det offentlige satte mange ressourcer af til den voksne misbrugers behandling. Men også at man overså misbrugernes børn, eksempelvis hos en anden forælder, der ofte selv kæmpede med misbrug eller andre vanskeligheder. Pointen var, at det gik ud over to drenge i en lille familie. De ville spille fodbold. Men der var ingen penge, selv om der måske var penge til misbruget.

Hans Søgaard tog affære og skaffede penge til drengene. Endda så rigeligt, at han kunne hjælpe en god håndfuld mere. Det blev starten til BROEN. Baseret på frivillige, et godt samarbejde med fagpersoner i kommuner og lokale idrætsforeninger mv. BROEN bliver støttet af især private midler, men også af offentlige tilskud.

I dag findes der 22 lokalforeninger over hele landet, alle inspireret af eksemplet fra BROEN Horsens. De ca. 200 frivillige ildsjæle hjalp samlet set over 3.000 børn og unge i 2015, og det tal er steget over årene. Det hele understøttes af et sekretariat på 2,8 fuldtidsmedarbejdere, som fundraiser, videndeler, formidler og brobygger på vegne af lokalforeningerne.

Det er en enkel og effektiv model, som bygger bro på flere måder:

  • fra barn til forening
  • fra fagpersoner i kommuner til frivillige
  • mellem aktører med forskellige kompetencer

Fordelene synes vi er klare:

  • gode fritidsvaner for foreningsuvante børn
  • bedre fysisk og psykisk trivsel
  • bedre sociale kompetencer
  • mere tillid til omgivelserne
  • mindre risiko for isolation og radikalisering
  • større sandsynlighed for aktiv samfundsdeltagelse frem for passiv forsørgelse

Kan det betale sig? Ja, siger Skandia-modellen og Rockwool Fonden. Ca. 15 mio. kr. sparet for hver ung, der kommer til at klare sig selv. Og i hvert fald nogle af de 15 mia. kr., som samfundet hvert år må bekoste på 25-29-årige uden uddannelse og job. Det taler for at bygge mere bro.

Find debatindlægget i Randers Amtsavis 29. marts 2016