Støt Broen Danmark - Min konto

Sådan arbejder vi

Breakdancedreng2 shutterstock_118701946

BROEN hjælper med kontingent, udstyr og evt. transport til fritidsaktiviteterne, så børn og unge får mulighed for at være aktive i et lokalt fritidstilbud.

Vi har et aktivt samarbejde med de foreninger og klubber, som børnene deltager i fritidsaktiviteter hos.

BROEN Lolland samarbejder med medarbejdere i Lolland Kommune, især SSP, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, kontaktpersoner m.fl. samt Sundhedsfremme, Kultur og Fritid. Dertil kommer, at vi er inddraget i et projekt om brobygning til foreningslivet med Lolland Kommune og DGI Storstrømmen. Projektet har fået midler fra Socialstyrelsens pulje til fritidspas i 2022-2023.

Vi har samarbejdsaftaler med diætistafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus og Julemærkehjemmet i Skælskør. HAPPY FISHING arrangerer fisketure til glæde for både børn og voksne. Gå-foreningen Strejferne arrangerer GLAD-event til fordel for BROEN. Hvert år deltager BROEN Lolland med et antal deltagere i LADYWALK i Nakskov.

Desuden samarbejder vi med foreninger, der har lidt andre aktiviteter end BROEN, og som bevirker, at vores fælles indsats får en endnu større virkning. FamilieRINGEN  er en vigtig samarbejdspartner. De boligsociale områder i Nakskov og Maribo har været vigtige samarbejdspartnere, men aktiviteterne er neddroslet, så vores arbejde i familierne her intensiveres.