05/02/2024

Generalforsamling BROEN Lolland 2024

BROEN Lolland afholder ordinær generalforsamling fredag den 23. februar 2024 kl. 19.00 i Frivillig Center Lolland, Hoskiærsvej 17, Nakskov – i Turkis lokale.

Erik Haumann fra BROEN Danmark fortæller om alt det nye, der sker i BROEN.

Denne aften er også en oplagt mulighed for at få mere at vide om BROEN Lolland og fremtiden.

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Vedtagelse af kontingent for kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Formand Bente Kruse – modtager ikke genvalg, Khoshnaf Romi – modtager genvalg
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16/2 til info@broen-lolland.dk

På bestyrelsens vegne

Bente Kruse