27/05/2024

Ekstraordinær generalforsamling BROEN Lolland

BROEN Lolland holder ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2024 klokken 18.30 – 19.30. Mødet holdes i Frivilligcenter Lolland, Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov.

Generalforsamlingen er indkaldt ekstraordinært med begrundelse i manglende bilag i forbindelse med indkøb og kontante hævninger fra BROEN Lollands konto.

Den ekstra ordinære generalforsamling er indkaldt af bestyrelsen – dagsorden er som følger:
1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen Olsen som dirigent
2) Valg af referent – bestyrelsen udpeger en referent
3) Årsag til indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling er begrundet i mistillid til den nuværende formand
– Begrundelse og årsag for indkaldelse
– Forslag om eksklusion af nuværende formand
4) Rekonstruktion af bestyrelsen i forhold til BROEN Lollands vedtægter – bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen
5) Eventuelt

BROEN Lolland
Den 27.maj 2024