Støt Broen Danmark - Min konto

3. marts 2015

Generalforsamling BROEN Lolland

Hvornår

03.03.2015    
19:00 - 21:30

Hvor

Frivillig Center Maribo
Sdr. Boulevard 62A, Maribo, 4930
Indlæser kort...

Lolland_logo_lilleGeneralforsamling i BROEN Lolland holdes hos Frivillig Center Maribo i Grønt lokale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Vedtagelse af kontingent for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:  Dorte Nielsen – modtager genvalg

Maiken Keller – modtager genvalg

Anette Kristensen – modtager genvalg

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Find foreningens vedtægter

Stemmeberettigede er dem, der har betalt kontingent for 2014 jvf. § 6 stk. 6).

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skriftligt (info@broen-lolland.dk) senest d. 17/2.

På bestyrelsens vegne

Bente Kruse