Støt Broen Danmark - Min konto

CSR-samarbejde

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid?

Den primære motor i BROEN er økonomien – uden penge, ingen indsats. Det koster at hjælpe udsatte børn og unge til sport, spejder, musik osv, og det koster meget at hjælpe så mange børn, som BROENs lokalforeninger hvert år bygger bro for til en aktiv fritid.

Men vi har også stor glæde af støtte på anden måde end bare den økonomiske. For eksempel vælger nogle virksomheder at støtte os med den ekspertise eller med nogle af de særlige ydelser, som den enkelte virksomhed kan levere.

BROEN og CSR

BROEN er klar til at indgå aftaler med virksomheder om CSR (forkortelse for det engelske ‘corporate sociale responsibility’, dvs. virksomheders sociale ansvarlighed). Det kan dreje sig om følgende:

  • Donation: Alle donationer går ubeskåret til udsatte børn og unge, og ingen beløb er for store eller små. Du kan øremærke donationer til specifikke indsatser eller hjælp i dit lokalområde.
  • Partnerskab: Et partnerskab mellem en virksomhed og BROEN er kendetegnet ved gensidig udveksling af ressourcer, og det kan tilpasses til den enkelte virksomhed.

Find mere i vores CSR-folder

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om et CSR-samarbejde.