Støt Broen Danmark - Min konto

19. maj 2022

Bygger bro til aktivt børneliv på Lolland

Et bredt samarbejde skal bane vej for, at flere børn og unge, der ikke er aktive i fritiden, kan få mulighed for et aktivt fritidsliv i gode fællesskaber med andre børn og voksne rollemodeller i det lokale foreningsliv.

Bente Kruse underskriver

Bente Kruse, formand for BROEN Lolland, skriver under på partnerskabsaftalen (Foto: DGI Storstrømmen)

I spidsen står Lolland Kommune, som har søgt og fået midler fra den såkaldte fritidspaspulje under Socialstyrelsen til et toårigt projekt, hvor tre særlige brobyggere skal hjælpe børn fra socialt udsatte familier ud i fritidslivet og støtte dem til at komme godt i gang.

Indsatsen skal understøtte arbejdet i den frivillige forening BROEN Lolland, som siden oprettelsen i 2014 har bygget bro for op mod 1.100 børn og unge i Lolland Kommune.

Nogle børn kræver en mere håndholdt støtte for at komme i gang og blive ved med at komme til den fritidsaktivitet, som barnet har fået lovning om økonomisk støtte til. Derfor skal den forstærkede brobygningsindsats i første omgang fokusere på de børn, som blev lovet støtte i 2021, men hvor barnet alligevel ikke mødte op til aktiviteten.

Foreningslivet inviteres til at tage del

Brobyggere

Brobyggerne er (fra venstre): Sannie Johansen, Michael Stryger Rasmussen og Trine Havlykke (Foto: Claus Hansen, Folketidende)

DGI Storstrømmen bliver en vigtig partner i projektet, og de tre brobyggere er ansat der. Men det er forhåbningen, at hele det lollandske foreningsliv vil medvirke i projektet ved at stille sig klar til at modtage nogle af de børn, som har brug for støtte for at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Til Folketidende fortalte Henrik Holmer, formand for DGI Storstrømmen, om projektet:

“Nogle børn skal følges én gang, mens andre har brug for en hånd flere gange for at blive en del af fællesskabet.”

Henrik Holmer forventer, at brobyggerne i de kommende to år vil hjælpe 300-400 børn og unge ind i det lollandske foreningsliv.

Folketidende citerer også udvalgsformand Martin Boesen for stor optimisme om projektet:

“Det her kan blive helt fantastisk livsforandrende og livsberigende for rigtig mange børn og unge i Lolland Kommune,” sagde formanden for fritids-, kultur- og folkesundhedsudvalget i Lolland Kommune, Martin Boesen (S), da projektet blev præsenteret sidst i marts.

“Det kunne være dejligt at stå her igen om to år og sige, at nok har vi en relativ stor børnefattigdom på Lolland, men vi er lykkedes med at gøre dem ‘børne- og ungdomsrige’ på ord som inklusion, fællesskaber, fysisk og psykisk sundhed,” tillod han sig at drømme om projektets rækkevidde.

Partnere i projektet er: Lolland Kommune, DGI Storstrømmen, BROEN Lolland, Sportrådet, Mødrehjælpen, Familieringen/Dansk Folkehjælp, Frivilligcenter Lolland, Familiecenter Toftegård, Ungdomsskolen, FGU (Forberedende Grunduddannelse) og KUI (Den Kommunale Ungeindsats).

De tre brobyggere har alle pædagogisk baggrund og stor erfaring fra foreningslivet på Lolland. De hedder Trine Havlykke, Sannie Johansen og Michael Stryger Rasmussen. De er deltidsansatte som brobyggere og tager sig af hver sin del af kommunen, men samarbejder tæt indbyrdes og med andre brobyggere under DGI Storstrømmen i samarbejde med BROENs lokalforeninger i Guldborgsund, Næstved og Vordingborg.

Find mere i artiklen i Folketidende den 2. april 2022

Find mere hos DGI Storstrømmen om brobygning