Støt Broen Danmark - Min konto

23. februar 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 17. marts kl. 19.30

Afholdes i Frivillig Center Lolland, Søndre Boulevard 82A, 4930 Maribo, Grønt lokale

  Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Vedtagelse af kontingent for kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg:
  • Bente Kruse
  • Bjarne Sørensen  – modtager ej genvalg
  • Britt Frantzen  – modtager ej genvalg
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 3 marts via email til info@broen-lolland.dk

På bestyrelsens vegne

Bente Kruse, formand

Kl. 19.00 vil Gitte Porsmose, konsulent, Brobygger for Sundhedsfremme i Lolland Kommune fortælle om bevillingen af 3 brobyggere, der ansættes pr. 1/3 for 2022 og 2023. Vi håber også at kunne præsentere een, flere eller alle 3. Vel mødt!