Støt Broen Danmark - Min konto

15. april 2021

NYT fra BROEN Lolland

Nyhedsbrev fra BROEN Lolland april 2020

Fritidsaktiviteterne i Lolland Kommune vågner så småt med restriktioner – musikskolen har dog været i gang virtuelt hele tiden, rideundervisning, fodbold og senest en gymnastikforening er i gang. Børnene længes meget efter samværet og aktiviteterne i de foreninger, de er en del. Og en del nye børn står på spring!

Den 30. og 31. maj afvikles Ladywalk på en corona-sikker måde. Hvis du vil have BROEN Lolland-tryk på din t-shirt (du betaler 150,-, og vi betaler tryk), kan du tilmelde dig her. Husk at skrive “BROEN Lolland” under “Afdeling”.

Den 24. juni møder vi ved færgen i Rødbyhavn 2 cykelryttere, der cykler KØGE-MALAGA til fordel for BROEN Danmark. Vi satser på at få Sei-Mei/WISH med med deres produkter.

Vi starter Grejbank i både Maribo og Nakskov – i samarbejde med 2 fodboldklubber, FamilieRINGEN (Dansk Folkehjælp) og helhedsplanerne i boligområderne. Familierne kan her aflevere og afhente brugbart udstyr – når vi får lov at starte for corona!  Og vi glæder os til, at de nye frivillige Pernille og Sisse kan komme i gang med arbejdet i Maribo-området!

Vi har den 23. marts afholdt virtuel generalforsamling, da vores kasserer Chalotte Frantzen skulle videre med nye projekter. Chalotte har været en utrolig solid og pålidelig kasserer i 4 år. Vi siger velkommen til Jonna Follemand Nielsen som ny kasserer og glæder os til samarbejdet. Vi valgte også et nyt medlem, Khoshnaf Romi, som i flere år har været en uvurderlig hjælp i forhold til kontakten til en del arabisktalende familier.

I 2020 har vi modtaget støtte fra BROEN Danmark og satspuljen PUF, og Lolland Kommune støttede igen med det efterhånden faste beløb. Desuden modtog vi donationer fra Poul Erik Bech Fonden (EDC-mæglerne), Møenbogaardfonden, Sei-Mei/WISH, Giro 413 (hvor undertegnede modtog og var direkte i radioen fra Næstved), ISOBRO/Lokalforeningspuljen (samarbejde med FamilieRINGEN under Dansk Folkehjælp til fisketure (et par måtte aflyses pga. storm), Vellivforeningen (Akutpuljen), NORDEA-fonden, Susi og Peter Robinsohns Fond, Erik Thunes Legat, Ludvigsens Legat, Lions Club, Sydfyenske Damskibsselskab og John Hansens Legat (Nærsamfund).

Desuden har vi i løbet af året modtaget 4 donationer af en dame ved København, og Handy Team Sjælland i Næstved har sendt donation vores vej (de sidste 2 tilsyneladende i forbindelse med radioudsendelsen i DR), og Maribo Domsogns Menighedsråd har haft indsamling 2 gange i forbindelse med gudstjenester, formentlig. Desuden har BROEN Danmark modtaget en donation, som BROEN Lolland skal dele med 4 andre lokalforeninger. Projektet er en indsats mod radikalisering. Vi er meget taknemmelige for støtten fra alle!

Og for kort tid siden tegnede en herre medlemskab og donerer 1.000,- hver måned! Det er en flot håndsrækning, og også en anerkendelse af vores indsats. Han har været spejder som barn og vil gerne følge arbejdet specielt i Nakskovspejderne.

Bestyrelsen pr. 23. marts 2021 – som du er velkommen til at kontakte: