Støt Broen Danmark - Min konto

27. januar 2015

Generalforsamling

Lolland_logo_lille

Hermed indkaldes til GENERALFORSAMLING

tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Frivillig Center Lolland, Søndre Boulevard 82A, Maribo

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Vedtagelse af kontingent for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:  Dorte Nielsen – modtager genvalg

Maiken Keller – modtager genvalg

Anette Kristensen – modtager genvalg

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Find foreningens vedtægter

Stemmeberettigede er dem, der har betalt kontingent for 2014 jvf. § 6 stk. 6).

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skriftligt (info@broen-lolland.dk) senest d. 17/2.

P.b.v.

Bente Kruse