Støt Broen Danmark - Min konto

Støt økonomisk

Det koster at hjælpe udsatte børn og unge ud i et aktivt fritidsliv. BROEN hjælper med støtte til sportskontingenter, sportsudstyr og hjælp til transport til og fra sport eller andre fritidsaktiviteter, som hjælper børnene til at være en del af et positivt fællesskab med andre børn og unge og voksne rollemodeller.

BROEN er afhængig af at finde økonomiske midler til denne hjælp.

Vi skaffer penge til BROENs arbejde ved at søge fonde og puljer, men private bidrag er også velkomne. Kontakt os, hvis du ønsker at støtte BROEN.

 

Medlemskab af BROEN Køge

Du kan som privatperson blive medlem for kr. 100 pr. år. Som firma kan man blive medlem fra kr. 1.000 pr. år.

Medlemskab kan tegnes ved at:

  • indbetale beløbet på konto: reg. nr. 5368 konto 0000240743
  • eller ved at benytte MobilePay: Mobil nr. 40877367

Kontaktperson BROEN Køge: Peter Poulsen, mobil 40877367, mail : info@broen-koege.dk

HUSK at skrive navn, adresse og telefonnummer, så kommer der et medlemskort.

Donation til BROEN

Donationer kan indbetales til Middelfart Sparekasse på reg. nr.: 1685 konto nr.: 3225815231 – husk at angive, hvis donationen er til BROEN Køge samt afsenderoplysninger og skriv, hvis du ønsker, at donationen er anonym.

Du kan også støtte via MobilePay til 22582 – skriv BROEN Køge i beskedfeltet.