Støt Broen Danmark - Min konto

Om BROEN Køge

Pigeibro2 shutterstock_4516534

BROEN Køge er oprettet i 2012 og er en frivillig forening, der hjælper socialt udsatte børn til et aktivt fritidsliv.

Vi er en lokalafdeling af BROEN Danmark, der har som formål at støtte socialt udsatte børn i alderen 6-17 år, så de på lige fod med alle andre børn får mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

Vi skaffer midlerne ved at søge fonde, puljer og private sponsorer, og vi støtter børnene i nært samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, SSP og andre, der har daglig omgang med børn og unge.

I 2020 støttede vi 127 børn og unge i hele kommunen til en aktiv fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og unge.

BROEN Køge er også med til at formidle det kommunale fritidspas til udsatte børn og unges fritid.

Bankkonto: Reg. nr. 5368 konto 0000240743

Venlig hilsen

Bestyrelsen i BROEN Køge