Støt Broen Danmark - Min konto

6. august 2018

Milliondonation overrakt i Køge

En ny, stor donation fra Poul Erik Bech Fonden skaber glæde hos BROEN Danmark. Med donationen kan BROEN fremover i endnu højere grad understøtte det unikke frivillige arbejde, der foregår i BROENs nuværende 29 lokalforeninger rundt om i landet og dermed også hos BROEN Køge.

Overrækkelse donation

Peter Poulsen og Jane Bech med beviset på donationen fra Poul Erik Bech Fonden (foto: EDC Poul Erik Bech)

Overrækkelsen skete i Køge fredag den 3. august hos den lokale EDC Poul Erik Bech-mægler med deltagelse af frivillige fra BROEN og repræsentanter fra EDC Poul Erik Bech og byrådet i Køge, bl.a. borgmester Marie Stærke. Det var direktør i Poul Erik Bech Fonden, Jane Bech, der overrakte donationsbrevet til formanden for BROEN Danmark, Peter Poulsen, som også er kontaktperson og frivillig i BROEN Køge.

Indsats med hjertet på rette sted

”Vi har gennem de sidste to år haft kontakt og støttet flere af BROENs lokalforeninger rundt om i landet. Når man taler med de frivillige i BROEN, er man ikke et sekund i tvivl om, at de har hjertet på rette sted. De engagerer sig og glæder sig, hver gang et barn får succes. Vi vil gerne støtte dem, der gør en forskel for andre, og her er BROEN Danmark et rigtig godt eksempel,” udtaler Jane Bech, direktør i Poul Erik Bech Fonden.

Gruppebillede

Nogle af deltagerne ved overrækkelsen af donation fra Poul Erik Bech Fonden. Fra venstre: Teddy Petersen/BROEN Køge, Jesper Snitgaard/SSP, Mads Andersen/byråd, Marie Stærke/borgmester Køge, Peter Poulsen/BROEN Danmark, Jane Bech/Poul Erik Bech Fonden, Lennart Hansen/BROEN Køge, Bendt Lundsbjerg/BROEN Køge (foto: BROEN Danmark)

Ét af de mange unge mennesker, der gennem årene har nydt godt af støtte fra BROEN Køge, var også til stede ved overrækkelsen af donationen fra EDC Poul Erik Bech Fonden.

“Jeg har fået en meget fin støtte til at kunne dyrke min sport fodbold, blandt andet med transport mellem hjemmet og klubben. Desuden støtter BROEN Køge mit kommende efterskoleophold på Fyn, hvor jeg skal være i et år, på fodbold-linjen. BROEN støtter op omkring min transport mellem efterskolen og hjemmet, så jeg i de weekender, hvor jeg ikke skal være på skolen, kan komme hjem og besøge min familie og spille fodbold”, fortalte den unge mand, der ønsker at være anonym, til Lørdagsavisen i Køge.

Find omtale af arrangmentet hos Lørdagsavisen den 3. august 2018