Støt Broen Danmark - Min konto

9. august 2016

Informationsmøde i Hugo’s Gård

Fantastisk dag i Hugo’s Gård.

Lørdag den 6.august afholdte vi et informationsmøde i Hugo’s Gård, mens der var god musik.

Vi delte over 300 brochurer ud og fortalte om BROENs arbejde med at støtte op om de unge mennesker.
Vi solgte også medlemsskab til BROEN. Det gik rigtig godt, 22 personer meldte sig ind og 3 firmaer tegnede et firma sponsorat, FLOT og stor tak til jer.

Else solgte glas fra en lille bod, det gav kr. 3.530 et flot resultat.

Vi havde stor hjælp af Else Poulsen, Charlotte Baeré og vores landsformand Peter Poulsen. Også en STOR tak til jer.

Find omtale i DAGBLADET Køge

2