Støt Broen Danmark - Min konto

12. april 2019

Børnekonventionen artikel 31, stk. 2

Børnekonventionen, artikel 31, stk. 2: “Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.”