Støt Broen Danmark - Min konto

12. april 2019

Børnekonventionen artikel 31, stk 1

Børnekonventionen, artikel 31, stk. 1: “Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.”