Støt Broen Danmark - Min konto

Hvem kan kontakte os?

Vores målgruppe er socialt udsatte børn i alderen 6-18 år i hele Horsens Kommune.

Vi bliver typisk kontaktet af skole, SFO, socialrådgiver, sundhedsplejerske, eller frivillige i foreningerne, der har daglig omgang med børnene og deres familie, og som kender deres forhold.