Støt Broen Danmark - Min konto

20. oktober 2017

En bro til samarbejde

BROEN Horsens hjælper udsatte børn og unge til at være aktive i det lokale idræts- og fritidsliv. Vi har talt med en håndfuld af de mange foreninger og fritidstilbud, som BROEN Horsens samarbejder med, om betydningen for børn af at have en aktiv fritid og om samarbejdet med BROEN.

Horsens FS

Amalie Bang Nielsen, medlem af bestyrelsen i Horsens FS:

”Horsens FS er en klub, der sætter fællesskabet i højsædet, uanset hvilken baggrund man har med i bagagen. Klubben ligger i et område af byen med mange forskellige nationaliteter, og hvor der også er nogle familier med få ressourcer. Vi gør meget ud af at gøre alle opmærksomme på, at hvis man ikke selv kan betale kontingent, kan man komme forbi hos os på kontoret for at finde en løsning.

Vi anbefaler at søge hjælp hos BROEN Horsens, og vi hjælper gerne med at formidle kontakten til BROEN eller med at lave en ansøgning for det enkelte barn. Det er for det meste støtte til at dække kontingent, da mange familier gerne selv vil yde det, de kan, og eksempelvis selv kan dække udgiften til udstyr, men har svært ved at finde pengene til kontingentet.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med BROEN Horsens, og vi har typisk en håndfuld børn om året hos os, som får støtte til at gå til fodbold.

Hvis BROEN ikke fandtes, ville der være mange børn, der ikke ville have mulighed for at komme med i det fællesskab, som der er i en klub som Horsens FS. Vi ved, at det betyder meget for børn at kunne komme ud blandt andre børn og få positive sociale oplevelser frem for bare at hænge ud og måske komme ind i nogle negative fællesskaber. På den måde er BROEN med til at hjælpe børn til at være en del af de gode fællesskaber.”

Horsens Musikskole

Jørn Steffensen, leder:

”Kontakten med BROEN Horsens opstod i forlængelse af musikskolens samarbejde med Langmarkskolen om at oprette et skoleorkester for cirka 10 år siden. Her blev børn på 3. årgang tilbudt gratis undervisning på et blæserinstrument. Efter forløbet skulle forældrene selv betale for undervisningen, hvis barnet ville fortsætte på musikskolen.

Fordi en del børn på skolen kommer fra økonomisk dårligt stillede familier, var det ikke en mulighed for alle. Men da Langmarkskolen i forvejen havde et godt samarbejde med BROEN, blev vi opmærksomme på muligheden og indledte et samarbejde om at hjælpe børn fra socialt udsatte familier til at kunne gå på musikskolen. Det drejer sig om 9-10 børn om året, og flere er blevet støttet i flere år, hvor BROEN og musikskolen i fællesskab finder midlerne til at gøre musikken til en del af børnenes aktivitet i fritiden.

Det betyder selvfølgelig meget for det enkelte barn, men det betyder nok lige så meget for forældrene, at deres barn kan deltage på lige vilkår med andre børn. Og barnet trækker familien med til aktiviteter, så forældre og søskende også får del i livet på musikskolen.

For os er det meget positivt at opleve den smidige og hurtige sagsbehandling, der er hos BROEN. Der er ikke nogen faste tidsfrister, og det gør det nemt at søge og få en hurtig afklaring. Jeg vil sige, at BROEN sætter børnene i centrum, og det er jo egentlig det, som det handler om – at gøre tingene mulige for børn, uanset forældrenes økonomiske situation.”

Juliussens Danseinstitut

Ulla og Keld Juliussen, indehavere af instituttet gennem 45 år:

”Kontakten opstod kort efter, at BROEN Horsens var startet. Hans Søgaard ringede til os, fordi han havde fået henvendelse om nogle piger, der gerne ville gå til dans, og om det var noget, som vi ville være med til. Vi syntes, at det var godt at kunne hjælpe disse piger, og så var samarbejdet i gang. Efterhånden mødte vi også nogle børn, som allerede gik til dans hos os, og hvor pengene i familien ikke længere rakte til at betale kontingentet. Så spurgte vi Hans, om BROEN kunne hjælpe, og på den måde kom samarbejdet til at gå begge veje.

Vi har over årene haft mange børn, der er blevet hjulpet af BROEN, ofte en 8-12 stykker om året. Mange af dem har gået til dans i flere år, typisk 4-5 år, hvor BROEN har støttet så længe, der var behov for det.

Vi har set vigtigheden af støtten, når børnene lyste op i glæde over, at de kunne fortsætte med at danse, fordi BROEN gik ind med hjælp. Vi har set flere, der til at begynde med virkede lidt forknytte og tilbageholdende. Men efter kort tid løsnede de op og var trygge og glade ved at komme. Pludselig var der øjenkontakt og glæde i øjnene på dem, og det er jo dejligt at opleve den udvikling hos et barn, der måske har det lidt svært derhjemme.

Vi har primært arbejdet med sammen med Hans hos BROEN, og han er et fantastisk menneske, en rigtig ildsjæl, som brænder for at hjælpe disse børn og unge. Det har været et meget positivt og godt samarbejde, og vi melder også tilbage til BROEN, hvis et barn holder op med at komme. Lige som Hans synes vi, at hvis man får støtte af BROEN, skal man også passe sin sport og komme til træning, så pengene ikke er spildt.”

Horsens Idræts Club Basketball

Claus Rasmussen, medlem af bestyrelsen for HIC Bredde

”I HIC er vi selvfølgelig interesserede i at hjælpe vores unge spillere, og derfor har det for os været en stor fordel, at vi har kunnet henvise familier til at søge støtte hos BROEN Horsens, som i tidens løb har hjulpet flere af vores unge til at kunne spille basketball og også nogle til at nå rigtig langt med deres sport.

HIC er en mindre klub, og vi har ikke økonomien til at kunne hjælpe vores unge spillere i noget særligt omfang, hvis de bliver så dygtige, at de kommer på landsholdet. Det samme gælder for basketball-forbundet. Vi laver i klubben selv events, hvor vi rejser penge til ungdomsarbejdet. Men det rækker ikke til de ekstra udgifter, som følger ved at deltage på landsholdet, og som familien derfor må tage på sig, hvis den kan og vil.

Det er rigtig positivt for klubben, at vi har nogle dygtige unge spillere, som har fået chancen på landsholdet, og de bliver rollemodeller for andre i klubben. Vi er naturligvis også glade på deres vegne for, at de har kunnet fortsætte deres udvikling og få nogle gode oplevelser med sig både sportsligt og socialt.

Så det er på alle måder en gevinst for os som klub, at BROEN har været der til at støtte unge fra hjem med begrænsede ressourcer til at gå til noget i fritiden og til at nå længere med deres sport, end de ellers havde mulighed for.”

Stars and Strikes

Allan Mortensen, formand for bowlingklubben Stars and Strikes i Horsens:

”Samarbejdet med BROEN Horsens har betydet meget for ungdomsafdelingen i klubben, hvor især mange piger er kommet i gang med at bowle.

Vi er også glade for at kunne hjælpe børn, der ellers ikke ville gå til noget i fritiden. Vi kan se, at bowling er en god sport for de lidt skæve personer, som kan føle sig udenfor i andre sportsgrene, og som måske har oplevet at blive mobbet i andre sammenhænge. Og der er ingen tvivl om, at Hans som aktiv i klubben har været god til at hjælpe børnene med at få en god start i klubben, fordi han også var der, når barnet kom til træning første gang.

Jeg tror, at det for alle børn betyder meget at komme ud blandt andre børn og unge i stedet for at sidde derhjemme. I en klub bliver man en del af det sociale fællesskab. For nogle børn er det også trygt, at der er nogle klare regler og rammer for at være med.

Vores samarbejde med BROEN har altid fungeret godt og nemt. I klubben er der ingen, der tænker på, hvem der bliver støttet af BROEN, og hvem der ikke gør. Man er bare med på lige fod.”

Gode historier om børn, der bliver hjulpet til en aktiv fritid

Find indlæg om Milo og Kerim: En bro til fodbold og musik

Find indlæg om Marcus og Enna: En bro til basketball

Find indlæg om Maria og Maria: En bro til dans og bowling