Støt Broen Danmark - Min konto

15. maj 2017

Familen Hede Nielsen Fond

Fonden for Familien Hede Nielsen har doneret 25.000 kroner til BROEN Horsens og den lokale indsats for udsatte børns fritidsliv.

Fondens formål er blandt andet at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Find mere om Familen Hede Nielsen Fonden

BROEN Horsens siger en stor tak for støtten!