Støt Broen Danmark - Min konto

6. oktober 2015

Lokale fonde klar med støtte

shutterstock_81178216_webDen mangeårige indsats med at hjælpe socialt udsatte børn til at være aktive i lokale fritidstilbud gennem BROEN Horsens får nu en stærk opbakning fra to markante lokale fonde. Det drejer sig om Inge og Asker Larsens Fond til Støtte af Almennyttige Formål, som har givet en donation på 250.000 kr., og Engell Friis Fonden, der donerer 100.000 kr. til foreningens arbejde i lokalområdet.

I 2014 blev 584 børn og unge støttet af BROEN Horsens til at deltage i lokale foreninger.

BROEN Horsens siger en stor tak for donationerne.