Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg om støtte

Vores målgruppe er socialt udsatte børn i alderen 0-17 år i hele Høje-Taastrup Kommune.

Vi bliver typisk kontaktet af skole, SFO, socialrådgiver, sundhedsplejerske, eller frivillige i foreningerne, der har daglig omgang med børnene og deres familie, og som kender deres forhold.

Kontaktperson: Hanne, tlf. 40 11 59 13.

For at en ansøgning kan komme i betragtning, skal alle felterne udfyldes, hvis du har oplysningerne.

NB Felter med * skal udfyldes for at kunne sende.

Se også vilkår for kontakten til BROEN Høje-Taastrup nederst på denne side.

BROEN Høje-Taastrup

  • (for kontingent oplyses pris/periode)

Find Samtykkeerklæring

Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Høje-Taastrup. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover. Desuden vil BROEN kræve støtten tilbagebetalt for den periode, hvor barnet/den unge er udeblevet fra fritidsaktiviteten.

BROEN Høje-Taastrup videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjepart, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke til det. BROEN Høje-Taastrup forbeholder sig dog ret til at indhente oplysninger ved tredjepart angående barnets deltagelse i f.eks. idrætsforening.

BROEN opbevarer personlige oplysninger ifølge god skik og i henhold til persondataloven.