Støt Broen Danmark - Min konto

7. marts 2020

Udsat pga COVID-19 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Udsat pga COVID-19 – ny dato senere!

 

BROEN Høje-Taastrup indkalder til ordinær generalforsamling på Taastrupgårdsvej 139, 2630 Taastrup

Afholdes tirsdag den 18. marts 2020 kl. 17.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2019
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

BROEN Høje-Taastrup – Bestyrelsen