Støt Broen Danmark - Min konto

9. januar 2018

Børnenes minister besøgte BROEN

Beboerhuset i Taastrupgård lagde rammer til, da børne- og socialminister Mai Mercado var på besøg mandag den 8. januar for at høre om BROENs erfaringer med at hjælpe udsatte børn til en aktiv fritid i det lokale foreningsliv.

Børne- og socialminster Mai Mercado lytter til erfaringer fra BROENs foreninger. Ved siden af hende ses borgmester Michael Ziegler.

Her mødte ministeren repræsentanter fra tre af BROENs lokalforeninger i Herlev, Høje-Taastrup og Køge og fik et indblik i det lokale samarbejde med fagpersoner i kommunen og de frivillige idræts- og fritidsforeninger. Desuden deltog borgmester Michael Ziegler og medarbejdere fra idræts- og fritidsområdet i kommunen, og de kunne fortælle, hvordan Høje-Taastrup Kommune prioriterer at støtte børn fra udsatte familier til at være aktive i fritiden, både i de kommunale fritidstilbud og i foreningslivet.

Der var mange gode eksempler på betydningen af at støtte børn fra familier, hvor de sociale og økonomiske ressourcer ikke rækker til, at børnene kan gå til noget i fritiden. Mai Mercado viste stor interesse og spurgte ind til de mange eksempler. Hun var blandt andet optaget af, hvordan deltagelse i foreningslivet kan styrke lokalsamfundet.

Det fortalte Mai Mercado efter mødet til Lokalavisen Taastrup: “Det er hamrende vigtigt for børn at være en del af en forening eller et fællesskab. Det skaber sammenhængskraft og hjælper børnene. I familier med dansk baggrund er det ofte en del af opvæksten, at man er en del af foreningslivet, men for en familie med anden etnisk baggrund end dansk er det ikke en fasttømret del af opvæksten. Derfor er det vigtigt i de områder, og det kan være med til at bryde den negative sociale arv, at man skaber en bro mellem børnene og foreningerne.”

BROEN Høje-Taastrup blev stiftet i 2017 og har allerede støttet 61 børn og unge til en fritidsaktivitet.

Find mere om Mai Mercados besøg hos BROEN i Lokalavisen Taastrup

Mai Mercado i samtale med Ilknur Kekec fra BROEN Høje-Taastrup (foto: Kim Rasmussen, sn.dk)