Støt Broen Danmark - Min konto

Vilkår for ansøgning

Vilkår for ansøgning til BROEN Hillerød

BROEN Hillerød er en frivillig organisation som arbejder for at give børn i økonomisk trængte familier lige muligheder for at have en aktiv fritid. Vi er afhængige af et godt samarbejde med vores netværk af foreningsfolk og kommunale fagpersoner i forhold til opsporing og henvisning af de rette børn.

Som foreningsfrivillig eller fagperson kan du indsende en ansøgning til BROEN Hillerød på vegne af et barn, såfremt du kan bekræfte, at følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Din relation til barnet/familien er af faglig karakter, fx som lærer, pædagog, sundhedsplejerske, familierådgiver, foreningsformand eller instruktør. Der kan ikke søges til familie eller venner.
  • Du er vidende om, at familien har et økonomisk behov, der retfærdiggør støtte fra BROEN. Det er vigtigt for BROENs troværdighed over for fx bidragydere, at støtten gives til familier med et reelt økonomisk behov.
  • Ansøgningen indsendes i overensstemmelse med familiens ønske, og du har indhentet forældre eller værges samtykke til at videregive oplysningerne i ansøgningsskemaet.
  • Familien er informeret om proceduren og er indforstået med, at en af BROENs lokale frivillige kontakter dem.
  • Forældre/værge har givet samtykke til, at BROEN må kontakte dig som henviser i tilfælde af spørgsmål vedr. ansøgningen. Der kan udveksles oplysninger som er relevante for ansøgningen eller aktiviteten.

Ved at krydse af i ansøgningsskemaet tilkendegiver du, at du har læst og accepteret ovenstående.