Støt Broen Danmark - Min konto

Søg støtte

Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Hillerød, er typisk skolelærere/pædagoger, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

Find kriterier for hvem, der kan få støtte, og hvad der kan søges støtte til

Når formularen er udfyldt og indsendt, sker der følgende:

 • Der sendes en automatisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er anført under ’henviser’.
 • Bekræftelsen indeholder en kopi af ansøgningen.
 • Bestyrelsen vurderer ansøgningen hurtigst muligt (ca. 1 uge). Ved spørgsmål kontakter vi henviseren.

Hvis du ikke modtager en automatisk bekræftelse, eller hvis familien ikke hører fra en frivillig inden for ca. tre uger, så bedes du kontakte BROEN Hillerød via kontaktformularen

VIGTIGT: Nedenstående ansøgningsformular skal udfyldes af en fagperson med relation til familien. Man kan ikke søge til egne børn eller familie, venner og bekendte.

Ansøgningsskema BROEN Hillerød

 • Barnet

 • Forælder/værge

 • Fritidsaktivitet

  (udfyldes hvis aktivitet, klub osv. er kendt)
 • (Alle kontingentrater lagt sammen samt evt. indmeldelsesgebyr)
  (Dette er vigtigt for, at vi kan hjælpe så mange børn som muligt)
 • Er der også behov for udstyr? Angiv beløb. NB Vi kan max støtte med kr. 700,- til udstyr og den samlede støtte til kontingent + udstyr er max kr. 2.500,- pr år.
 • (fx særlige behov der er relevante for en fritidsaktivitet)
 • Henviser

 • Gerne mobil
 • (fx lærer, familierådgiver, foreningsfrivillig)
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find Vilkår for ansøgning til BROEN Hillerød

Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Hillerød. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover.

BROEN opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataloven.

Find vores privatlivspolitik