Støt Broen Danmark - Min konto

3. oktober 2022

Generalforsamling BROEN Hillerød

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 03/10/2022
18:00

Lokation
DGI Huset

Kategori Ingen Kategori


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BROEN Hillerød mandag den 03. oktober 2022, kl. 18.00.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7, som afholdes i:

DGI Huset
Frederiksværksgade 16
3400 Hillerød
Samt online

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand, Charlotte Glüsing, ønsker ikke genvalg
Kasserer, Laura Clausen, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem, Henrik Glüsing, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem, Lise Dau Johansen, genopstiller
Bestyrelsesmedlem, Heidi Hallum, genopstiller
Mette Våben, opstiller
Peter Bennett, opstiller
6. Valg af revisor
Revisor, Betty Andersen, Ønsker ikke genvalg
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Tilmelding senest mandag den 26. september 2022 på: info@broen-hilleroed.dk

Link til online-deltagelse vil blive fremsendt til tilmeldte via mail på dagen for generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
BROEN Hillerød