Støt Broen Danmark - Min konto

9. februar 2021

BROEN Herlev fylder rundt

BROEN Herlev fylder 10 år den 11. februar 2021. I denne coronatid kan vi ikke markere det fysisk, men vi vil alligevel dele jubilæet med alverden. 🙂

BROEN Herlev har i tidens løb hjulpet og støttet mere end 350 udsatte børn og unge i hele Herlev kommune. Vi er en del af den landsdækkende forening BROEN Danmark, som understøtter vores lokale indsats og sikrer deling af erfaringer med vores 31 søsterforeninger i BROEN.

Vi sender en stor tak til firmaer, fonde, Herlev Kommune og privatpersoner, som har doneret økonomiske midler, og til jer, som er støttemedlemmer af BROEN. Uden jeres hjælp ville vi ikke kunne støtte med kontingent udsatte børns deltagelse i de lokale idræts- og fritidsforeninger i Herlev samt det nødvendige udstyr til at kunne deltage på lige fod med andre børn.

Det har stor betydning for børn og unge fra socialt udsatte familier at komme ud i byens foreningsliv og blive aktive i fritiden samt at få nye venner og møde voksne rollemodeller.

Så tusind tak til jer alle!

Venlig hilsen

BROEN Herlev