Støt Broen Danmark - Min konto

11. august 2020

Indkaldelse til generalforsamling den 22. september 2020

BROEN Hedensted indkalder til generalforsamling tirsdag den 22. september kl. 18.00 i Frivillighuset i Hedensted.

Hvis du vil høre om vores arbejde med at sikre alle børn adgang til fritidsaktiviteter, så mød op.

BROEN Hedensted er efterfølgende vært ved smørrebrød, vand og kaffe.

Alle er velkomne.

Dagsordenen er som følger:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Erik Würtz, kasserer
  2. Bjarne Jensen, næstformand
 7. Valg af revisor
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt