Støt Broen Danmark - Min konto

21. april 2016

Bygger bro for udsatte unge

steen og gerner

Steen Borg (tv) og Gerner Botoft er mentorer og frivillige i BROEN Halsnæs (foto: JP Thiede, Halsnæs Avis)

BROEN Halsnæs, der blev oprettet i foråret 2016, har kunnet trække på gode kræfter i det frivillige mentorkorps i Halsnæs. Mentorordningen, som frivilligcenteret var med til at etablere, blev simpelthen omdannet til BROEN Halsnæs.

Hele syv mentorer fra korpset er med i den nystiftede forening. To af mentorerne fortæller i Halsnæs Avis om deres baggrund for at gå ind i BROEN Halsnæs:

“Jeg er mentor, fordi kommunen har over 700 udsatte børn. Der er behov for ekstra støtte, og jeg finder tilfredsstillelse i at være reservefar eller -mor ved at stille min tid til rådighed,” siger Steen Borg, formand for BROEN Halsnæs.

“Senest har vi støttet en dreng af anden etnisk herkomst med at komme ind i sportsforeninger, hjælpe ham med sproget og skaffet ham en cykel,” fortæller Gerner Botoft, der også er lokal mentor.

Mentorerne mødes jævnligt med barnet og kan for eksempel følge det til en aktivitet i fritiden, som BROEN så kan støtte økonomisk ved at betale kontingent og for nødvendigt udstyr.

Find mere om BROEN Halsnæs i Halsnæs Avis den 20. april 2016