Støt Broen Danmark - Min konto

Søg støtte

Vores målgruppe er socialt udsatte børn i alderen 0-17 år i hele Haderslev Kommune.

Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Haderslev, er typisk skolelærere/pædagoger, sundhedsplejersker, familierådgivere m.fl. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

Når formularen nedenfor er udfyldt og indsendt, sker der følgende:

 • Der sendes en automatisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er anført under ’henviser’.
 • Bekræftelsen indeholder en kopi af ansøgningen.
 • Kontaktpersonen hos BROEN Haderslev vurderer ansøgningen hurtigst muligt. Ved spørgsmål kontakter vi henviseren.
 • Når ansøgningen er godkendt, sender vi besked til henviseren og til klubben/foreningen. Eventuel rekvisition til udstyr sendes til henviseren, som aftaler nærmere med familien.

VIGTIGT: Nedenstående ansøgningsformular skal udfyldes af en fagperson med relation til familien. Man kan ikke søge til egne børn eller familie, venner og bekendte.

Ansøgningsskema BROEN Haderslev

 • Barnet

 • Forælder/værge

 • Fritidsaktivitet

  (udfyldes hvis aktivitet, klub osv. er kendt)
 • (alle kontingentrater lagt sammen samt evt. indmeldelsesgebyr, klubmedlemskab, kørerlicens eller lign.)
 • Hvis man tidligere har fået støtte fra BROEN, kan man ikke forvente 100% støtte ved genansøgning.
 • (fx særlige behov der er relevante for en fritidsaktivitet)
 • Henviser

 • Gerne mobil
 • (fx lærer, familierådgiver, foreningsfrivillig)
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find Vilkår for ansøgning til BROEN Haderslev

BROEN Haderslev forventer, at forældrene er bekendte med, at støtten til en fritidsaktivitet til deres barn kommer fra BROEN.

Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten i løbet af den aftalte periode, skal der gives besked til BROEN Haderslev. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover.

BROEN opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataloven.

Find vores privatlivspolitik