Støt Broen Danmark - Min konto

21. marts 2019

BROEN Haderslev nødsaget til at lukke

Ved den ordinære generalforsamling i BROEN Haderslev den 14. marts 2019 blev det besluttet at nedlægge foreningen, da det ikke lykkedes at finde nye frivillige til at drive foreningen videre. Her er den pressemeddelelse, som den afgående bestyrelse har sendt ud om lukningen.

Pressemeddelelse

Broen Haderslev og 2412Run lukker og slukker

På generalforsamling den 14. marts 2019 blev det i bestyrelsen for lokalforeningen BROEN Haderslev enstemmigt vedtaget at opløse foreningen. Det betyder, at der fra denne dato ikke længere er mulighed for at ansøge BROEN Haderslev om bevilling af midler til foreningsaktiviteter for børn og unge i Haderslev Kommune. Desuden betyder det, at de efterhånden mange deltagere til 2412Run i Haderslev, Vojens og Gram skal finde en anden aktivitet juleaftensdag, da juleløbet nu ikke længere afvikles.
Vi har kørt foreningen siden 2013, nogle gange kun med 2 bestyrelsesmedlemmer, og vi har prøvet at få nye bestyrelsesmedlemmer, men det har været virkelig svært at få frivillige til dette arbejde. Lokalforeningens bestyrelse har gjort en ihærdig indsats gennem 6 år og hjulpet hundredevis af børn og unge i gang med fritidsaktiviteter i hele Haderslev Kommune.
Foreningen har søgt midler gennem mange forskellige kanaler og har været økonomisk veletableret. Haderslev Kommune har bidraget med paragraf 18 midler, men ellers har der ikke været nogen hjælp og støtte at hente gennem kommunen. Til gengæld har alting bare været besværligt og vi har haft meget svært ved at trænge igennem med vores budskab om, at vi gerne ville hjælpe kommunens sårbare familier med økonomisk støtte til børn og unges fritidsaktiviteter.
Der har været enkelte sundhedsplejersker og sagsbehandlere gennem tiden, som vi har haft et rigtig godt samarbejde med, og de har virkelig gjort en indsats for at styrke samarbejdet mellem kommunen og foreningen.
Det lokale erhvervsliv og lokale organisationer har ydet god opbakning til lokalforeningen og 2412Run, og vi skylder dem en stor tak for deres støtte gennem årene.
Vi har pt. børn og unge, som er i gang med aktiviteter rundt om i kommunens forskellige foreninger, hvor BROEN Haderslev har betalt kontingent og udstyr. Disse børn og unge bliver nu nødt til at håbe på, at der er andre, der kan træde til med støtte. Vi havde også igennem årene håbet på, at de mange familier, som har modtaget støtte gennem BROEN Haderslev, ville træde til med mere opbakning til det frivillige arbejde i BROEN Haderslev. Det har desværre ikke været tilfældet.
BROEN Danmark vil prøve, om de kan få andre frivillige i Haderslev til at starte foreningen op igen.
Vi beklager på børn og unges vegne, at bestyrelsen i BROEN Haderslev desværre ikke har flere ressourcer til at fortsætte arbejdet.
Evt. henvendelse vedrørende pressemeddelelsen kan rettes til:
Formand Marianne Kehlet – formand@broen-haderslev.dk,
Postvænget 3, 6510 Gram

Find også artikel i Jydske Vestkysten den 21. marts 2019 om lukningen