Støt Broen Danmark - Min konto

3. april 2017

Støtte til BROENs ildsjæle

Logen Saxum, der er hjemmehørende i Kolding, har netop fejret sit 60 års jubilæum, og det kom BROEN Haderslev til gode.

Borgmester Jørn Pedersen (bageste række i midten) sammen med de fire modtagende ildsjæle. Marianne Kehlet (bagest nr. 2 fra venstre) modtog på vegne af BROEN Haderslev (Privatfoto)

I forbindelse med jubilæet blev der uddelt en række donationer til ildsjæle, der udfører en uegennyttig indsats på det humanitære område. Koldings borgmester Jørn Pedersen overrakte donationer på hver 10.000 kr til Bofællesskabet Bramdrupdam, spinning for udviklingshæmmede, julemærkehjemmet i Kollund og BROEN Haderslev.

Logen Saxum holder til i logebygningen i Bramdrupdam og er en del af Serapions-Ordenen, som blev stiftet i 1888. Den har Ordens-brødre i 21 loger og er repræsenteret i de fleste større byer i Danmark. Ordenen donerer årligt ca. 750.000 kr. til humanitære formål.

BROEN Haderslev siger en stor tak for støtten!

Find omtale af donationen i Ugeavisen Kolding

Find mere om Logen Saxum