Støt Broen Danmark - Min konto

Sådan arbejder vi

BROEN samarbejder med kommune, foreninger og klubber.

Når en henvendelse er modtaget, sikrer vi os, at de formelle ting er på plads. Vi skal registrere barnets navn, adresse, evt. telefonnummer og forældres/værges telefonnummer.

Vi vurderer om barnet opfylder kriterierne for at få hjælp. Vi kigger på, om den, der henvender sig, er professionel og nøgtern og allerede har vurderet, at det er oplagt at støtte barnet. Hvis henvendelsen kommer fra private eller barnets egen familie, er vi nødt til at undersøge nærmere, om barnet opfylder kriterierne.

Forældrene skal inddrages og godkende, at barnet hjælpes til at deltage i den ønskede aktivitet.

Når vi vurderer en ansøgning om støtte, benytter vi følgende kriterier:

• Barnets egen motivation
• Barnets praktiske mulighed for at deltage og blive fastholdt i aktiviteten
• Barnets udsathed eller risiko for udsathed
• Forældrenes økonomiske situation
• Prisen i forhold til udbyttet og mulige alternativer

I visse tilfælde inddrager vi sportsklubben/foreningen i overvejelserne for at sikre, at der bliver taget godt imod et barn, der måske ikke har mulighed for opbakning hjemmefra.

Den endelige støtte til barnet sker ved, at BROEN Guldborgsund overtager indbetalingen af kontingent for barnet. Der udbetales aldrig kontanter.

Ud over den nævnte model for støtte til børn kan vi på lignende vis give hjælp til rekvisitter og beklædning. Vi kan også bruge midler på at arrangere aktiviteter for børn i målgruppen eller på anden måde yde tilskud til foreninger og lignende, som fremmer aktiviteter, der lever op til BROENs formål.

Find folder om BROEN Guldborgsund: Broen Guldborgsund pjece