Støt Broen Danmark - Min konto

1. oktober 2021

En bro til foreningsfællesskaber

Der skal være plads til alle i idræt- og foreningslivet – også dem, der har svært ved selv at finde vej ind i fællesskabet. Det er idéen i brobygningsprojektet “Udsatte børn og unges inklusion i foreningsfællesskaber” i et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, DGI Storstrømmen og BROEN Guldborgsund.

Se video om brobygningsprojektet:

Indsatsen sigter mod, at flere udsatte børn og unge inkluderes i foreningsfællesskabet. Formålet med projektet er at sikre, at alle børn i Guldborgsund Kommune i 7-14-års alderen får støtte og adgang til at blive en del af lokale idræts- og foreningsfællesskaberne på trods af de sociale- og økonomiske barrierer, de måtte være udfordret af.

Projektet vil gerne:

  • bygge bro mellem børn i udsatte positioner og foreningslivet gennem en håndholdt indsats, hvor foreningsbrobyggere hjælper børnene til at starte op i foreningslivet
  • skabe en bæredygtig indsats, hvor der gennem projektperioden opbygges et frivilligt team af foreningsbrobyggere og styrkes en kobling mellem de tre aktører
  • sikre at idræts- og foreningslivet er klædt på til at tage godt imod og inkludere målgruppen i deres fællesskab

Der er tre foreningsbrobyggere i projektet, som kan kontaktes gennem DGI Storstrømmen

Find mere om brobygningsprojektet hos DGI Storstrømmen

Kontaktperson hos BROEN Guldborgsund

Henrik Spuur Hansen, formand og foreningsbrobygger i projektet, tlf. 21284220, info@broen-guldborgsund.dk