Støt Broen Danmark - Min konto

8. september 2021

DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

Den A.P. Møllerske Støttefond, har støttet BROEN Guldborgsund.

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte. Fonden uddeler ca. 100 bevillinger om året. Vi takker for støtten.