Støt Broen Danmark - Min konto

20. juni 2020

Årsberetning 2019

Beretning 2019

Vi startede året stille og roligt og vi støttede ca. 350 børn.

Jeg var til nytårskur på Fuglsang, hvor borgmesteren udtalte at han var meget tilfreds med vores samarbejde, og håbede at det kunne fortsætte fremover. Ved samme lejlighed traf jeg Kristina Kristiansen (Mulle), og jeg fortalte hende om vores forening, og spurgte om hun havde lyst til at være ambassadør for Broen, og dette var hun ikke afvisende overfor. Aftalen blev, at jeg skulle sende hende en mail, men hun svarede aldrig, og da jeg senere mødte hende oplyste hun, at hun aldrig svarede på hendes mail. Så interessen var nok ikke så stor fra hendes side. Ærgerligt,  men også OK.

I løbet af året fik vi fat i en del sponsorer og jeg vil nævne dem i vilkårlig rækkefælge, da alle bidrag er vigtige for vores arbejde. Jeg vil ikke nævne de enkelte størrelser på donationerne, da de fremgår af regnskabet.

Guldborgsund Kommune, Broen Danmark, Mønbogaardfonden, Erik Thunes Legat, Susi og Peter Robinsons Legat, Jascha Fonden, Smukfonden, Fogs Fond, Vikarspecialisten, NFC rabataftale, GFK Huse, Pricerunner, Peugeot Sakskøbing, KF Tømrer, Mark O. Madsen, Giro 413, 3F, Døllefjelde Musse, Frimann Biler, Bo-Hus, Frisør Annemette Spuur, Pilemand, Al-sikring, Panino, Merrilds Gardinbus, Marielyst El, Svaneapoteket, Hasselø Rideudstyr, Sport 24 og Wax Facility Service.

Alle disse bidrag har gjort, at vi har kunne holde et højt niveau med hensyn til at støtte børn, og vi siger ikke nej til ret mange. Vi har i år måske været lidt tilbageholdende med hensyn til bare at købe udstyr, da det var blevet en stor post.

Vi har i år sagt farvel til Jan Sørensen, som ikke ønskede at fortsætte i foreningen, og vi har sagt goddag til Jakob og Michael, som begge er gået i gang med at søge efter sponsorer, og der er kommet godt gang i den del af foreningen. Vi havde også en forhåbning om, at vi kunne komme i kontakt med alle vores loger i kommunen, men det nåede vi desværre ikke i 2019, så det må vi få gjort noget ved i 2020

Vi var med på fritidsmessen i hallen først på året, og vi havde fået en stand i hal 1, og der stod vi meget bedre en sidste år. Vi blev set af rigtig mange besøgende, og fik snakket med en masse, der var meget interesseret i, hvad det var vi gik og lavede.

Årsmødet i Horsens forløb rigtigt godt, og jeg holdt et oplæg om, hvordan vi havde bygget vores forening op og om hvordan vi fik fat i sponsorer og om  vores gode samarbejde med kommunen. Der er flere af de nye Broer, der efterfølgende har henvendt sig for at få noget mere at vide.

På årsmødet kom der også en forespørgsel, om der var nogen lokalforeninger der kunne tænke sig at afholde Broen Danmarks 10 års fødselsdag med en konference om økonomisk udfordrede unge. Mere om det senere.

Sommerfesten i år foregik i år på Fun & Golf, hvor vi fik afprøvet vores evner med en lille dum kugle. Hvem der vandt kan jeg ikke huske, kun at det ikke var Henrik.  Efterfølgende spiste vi på Schou´s, og havde en meget hyggelig aften.

Vi deltog også i åbningen af Mark O. Madsens træningscenter i Maribo, hvor vi fik delt lidt flyers ud. Mark var ikke selv med til åbningen, idet han var rejst til Las Vegas for at få styr på sin kontrakt med UFC.

Frivilligdagen forløb fint i år, hvor vi stod under en ny pavillon. Vi fik snakket med en masse mennesker, og blev set af mange, og det drejer sig jo om, at vi bliver en kendt forening i kommunen.

Broen Danmarks 10 års fødselsdag som vi havde fået lov til at holde blev afholdt den 12. november i Brydeklubben Thors nye hal, og gennem en del møder med både Brydeklubben, Kommunen og Broen Danmark, fik vi sammensat et rigtigt godt program for dagen, og der mødte ca. 80 mennesker op. Dagen forløb, som vi havde håbet, og igen var borgmester John Brædder til stede, hvor han omtalte os i rosende vendinger. Dejligt at høre. En stor tak til Alma Larsen fra Guldborgsund kommune, som var med til planlægningen fra første færd. Ligeledes en stor tak til Søren Hyldgaard, Brydeklubben Thor og også tak til Broen Danmark.

Det blev en rigtig god dag, som jeg i hvert fald vil se tilbage på med glæde, og viser også, at vi måske skal tænke på at holde vores egen 10 års fødselsdag her i 2020.

Sidst på året blev vi kontaktet af kommunen, der sammen med os ønskede at søge  SATSpuljemidler på 2, 4 million kr., som skulle gå til at være mere opsøgende for at finde de økonomisk dårligt stillede børn i kommunen, der ville have godt af et fritidstilbud i en forening. Vi blev desværre ikke udvalgt, og det var en skuffelse.

Til slut vil jeg gerne takke alle, der har bidraget til, at Broen Guldborgsund har kunnet hjælpe børn i vores kommune og ikke mindst vil jeg takke den samlede bestyrelse for et fantastisk arbejde året igennem, og jeg håber på at i alle er friske til at give den en skalle igen i 2020

Lau Jensen

formand