Støt Broen Danmark - Min konto

1. november 2019

Erik Thunes Legat af 1954

Formål – Fondens hovedformål er at støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og børn, der trænger til lægehjælp eller økonomisk støtte.

Erik Thunes Legat af 1954 er stiftet af Erik Thune (1893-1983). Støtter BROEN Guldborgsund.

Han opbyggede en betydelig formue og var tidligt optaget af velgørenhed, især over for vanskeligt stillede børn. Oprettelsen af Erik Thranes Legat af 1954 var en naturlig følge heraf.

Fondens formål er at støtte danske organisationer og foreninger, der hjælper ulykkeligt stillede børn og unge. Legatet tilstræber en ligelig fordeling af støttet til projekter i Danmark og projekter i udlandet.