Støt Broen Danmark - Min konto

3. november 2017

Donation fra Erik Thunes Legat

BROEN Guldborgsund har modtaget en donation på 45.000 kr. fra Erik Thunes Legat af 1954 til at støtte udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter i lokalområdet.

Fondens hovedformål er at støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og børn, der trænger til lægehjælp eller økonomisk støtte. Legatet støtter både projekter i Danmark og i udlandet.

Erik Thune blev født på Fejø i 1893 og døde i 1983 i Philadelphia, hvor han i en årrække var direktør for F.L. Schmidts amerikanske datterselskab, National Portland Cement Company. Han opbyggede en betydelig formue og var tidligt optaget af velgørenhed, især over for vanskeligt stillede børn. Oprettelsen af Erik Thunes Legat af 1954 var en naturlig følge heraf.

Find mere om Erik Thunes Legat

BROEN Guldborgsund siger en stor tak for støtten!