Støt Broen Danmark - Min konto

Søg støtte

Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Greve, er typisk skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

Find kriterier for hvem, der kan få støtte, og hvad der kan søges støtte til

Beløbsgrænse: BROEN Greve kan støtte med max. 2.500 kr. samlet inkl. udstyr, heraf udstyr max. 1.000 kr. Udover støtte til fast aktivitet kan der søges max. 1.000 kr. til ferieaktiviteter. Hvis behovet overstiger max-beløb, opfordrer vi til at kontakte os via mail for yderligere dialog om mulighed for støtte.

Når formularen er udfyldt og indsendt, sker der følgende:

 • Der sendes en automatisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er anført under ’henviser’.
 • Bekræftelsen indeholder en kopi af ansøgningen.
 • Bestyrelsen vurderer ansøgningen hurtigst muligt (ca. 1 uge). Ved spørgsmål kontakter vi henviseren.

Hvis du ikke modtager en automatisk bekræftelse, eller hvis familien ikke hører fra en frivillig inden for ca. tre uger, så bedes du kontakte BROEN Greve via kontaktformularen

VIGTIGT: Nedenstående ansøgningsformular skal udfyldes af en fagperson med relation til familien. Man kan ikke søge til egne børn eller familie, venner og bekendte.

Ansøgningsskema BROEN Greve

 • Barnet

 • Forælder/værge

 • Fritidsaktivitet

  (udfyldes hvis aktivitet, klub osv. er kendt)
 • (Alle kontingentrater lagt sammen samt evt. indmeldelsesgebyr)
  (Dette er vigtigt for, at vi kan hjælpe så mange børn som muligt)
 • Er der også behov for udstyr? Angiv beløb. NB Vi kan max støtte med kr. 700,- til udstyr og den samlede støtte til kontingent + udstyr er max kr. 2.500,- pr år.
 • (fx særlige behov der er relevante for en fritidsaktivitet)
 • Henviser

 • Gerne mobil
 • (fx lærer, familierådgiver, foreningsfrivillig)
  Der gives tilladelse til, at BROEN Greve må kontakte os om, hvad støtten har betydet for barnet/familien. Vi opfordrer også familie/henviser til at sende en kort opdatering på mail 1-2 måneder efter start af fritidsaktivitet.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find Vilkår for ansøgning til BROEN Greve

Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Greve. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover.

BROEN opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataloven.

Find vores privatlivspolitik