Støt Broen Danmark - Min konto

Søg støtte

Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Frederikssund, er typisk skolelærere/pædagoger, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

Find kriterier for hvem, der kan få støtte, og hvad der kan søges støtte til

Når formularen er udfyldt og indsendt, sker der følgende:

  • Der sendes en automatisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er anført under ’henviser’.
  • Bekræftelsen indeholder en kopi af ansøgningen.
  • Bestyrelsen vurderer ansøgningen hurtigst muligt (ca. 1 uge). Ved spørgsmål kontakter vi henviseren.

Hvis du ikke modtager en automatisk bekræftelse, eller hvis familien ikke hører fra en frivillig inden for ca. tre uger, så bedes du kontakte BROEN Frederikssund via kontaktformularen

VIGTIGT: Nedenstående ansøgningsformular skal udfyldes af en fagperson med relation til familien. Man kan ikke søge til egne børn eller familie, venner og bekendte.

NB Felter med teksten ‘Required’ er nødvendige at udfylde for at kunne sende ansøgningen og for, at vi kan behandle den.

Ansøgningsskema BROEN Frederikssund

Barnet

Fulde navn(Required)
Køn(Required)
Fødselsdato(Required)
Adresse(Required)

Forælder/værge

Navn(Required)
E-mail(Required)
Adresse (hvis forskellig fra barnet)
Enlig forsørger(Required)

Fritidsaktivitet

(udfyldes hvis aktivitet, klub osv. er kendt)
Har barnet været til prøvetræning?
Er foreningen/klubben informeret om denne ansøgning til BROEN Frederikssund?(Required)
(Alle kontingentrater lagt sammen samt evt. indmeldelsesgebyr)
Har du undersøgt muligheden for reduceret kontingent ved opstart midt i en sæson? (Det er et krav for støtten)(Required)
(Dette er vigtigt for, at vi kan hjælpe så mange børn som muligt)
Er der også behov for udstyr? Angiv venligst et cirka beløb.
Har tidligere fået støtte fra BROEN?(Required)
Har andre fritidsaktiviteter?
(fx særlige behov der er relevante for en fritidsaktivitet)

Henviser

Navn (Henviser)(Required)
E-mail (Henviser)(Required)
Gerne mobil
(fx lærer, familierådgiver, foreningsfrivillig)
Samtykke(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find Vilkår for ansøgning til BROEN Frederikssund

Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Frederikssund. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover.

BROEN opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataloven.

Find vores privatlivspolitik