Støt Broen Danmark - Min konto

Kontakt

Vores målgruppe er socialt udsatte børn i alderen 0-17 år i hele kommunen. Vi bliver typisk kontaktet af skole, SFO, socialrådgivere, sundhedsplejersker, eller frivillige i foreningerne, der har daglig omgang med børnene og deres familie, og som kender deres forhold.

Kontaktperson: Normann Larsen, tlf. 2170 1030