Støt Broen Danmark - Min konto

22. februar 2022

Generalforsamling

Broen Frederikshavn inviterer til Generalforsamling den 1/3-2022 klokken 19.00

Hvis i er interesseret i at deltage må i meget gerne melde jer til på vores begivenhed på Facebook, da vi så kan finde et passende lokale.

Dagsorden er som følger:

Der bydes velkommen af formand

  1. Valg af dirigent of referent
  2. Formands beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.

  1. Valg til bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Revisor er på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmer;

Terese Hallgreen,  formand;  På valg

Dorthe Houmann, næstformand

Birthe Grønfeldt, Kasserer

Kristine Thorsen

Marianne Axelsen

Anne Johanne Jensen;  på valg

Susanne Højrup;  på valg

  1. Valg af revisor. 
  2. Eventuelt

 

Det er kun medlemmer der har stemmeret

Venlig Hilsen Terese Hallgreen

Formand, Broen Frederikshavn