Støt Broen Danmark - Min konto

11. juni 2020

Generalforsamling 2020 i BROEN Danmark

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 11.06.2020
17:30 - 19:30


BROEN Danmark afholder generalforsamling torsdag den 11. juni 2020 kl. 17.30 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

NB Generalforsamlingen er den ordinære generalforsamling, som oprindeligt skulle være afholdt den 27. marts 2020, men som blev udsat pga corona-situationen.

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

1)    Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår advokat Mogens N. Lund

2)    Valg af referent

3)    Bestyrelsens beretning

–       Formand Peter Poulsen aflægger bestyrelsens beretning

4)    Godkendelse af regnskab 2019

–       Lidegaard Revision gennemgår regnskabet og svarer på eventuelle spørgsmål

–       Regnskab for 2019 findes på BROEN Danmarks hjemmeside under dagsorden for generalforsamling. Find årsregnskab for BROEN Danmark: Årsregnskab 2019 til GF

5)    Fastsættelse af kontingentsats for 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats for 2020 svarende til kr. 100,-

6)    Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Lidegaard Revision

7)   Indkomne forslag

a) Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter. Se bilag på BROEN Danmarks hjemmeside under dagsorden for generalforsamling i BROEN Danmark. Find Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter

b) Foreningernes forventninger eller ønsker til, hvad bestyrelsen kunne arbejde med eller for i 2020. Foreslået af Søren Torrense Hansen (BROEN Halsnæs)

8)    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bente Kruse (BROEN Lolland) modtager genvalg.

Judith Winther modtager genvalg.

Poul Grud (BROEN Silkeborg) modtager ikke genvalg.

Søren Torrense Hansen (BROEN Halsnæs) stiller op til bestyrelsen

9)    Valg af suppleant. Gitte Holgaard (BROEN Horsens) modtager genvalg.

Eventuelle kandidater til bestyrelsen samt til suppleantposten meddeles sekretariatet senest den 4. juni. Andre forslag til Generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest den 4. juni.

10) Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen sendes til formand Peter Poulsen: formand@broen-danmark.dk

Forslag til kandidater til bestyrelsen og til suppleantposten: info@broen-danmark.dk

Tilmelding er nødvendig – tilmelding på: info@broen-danmark.dk senest den 3. juni. Efterfølgende er der en bid brød.

Med ønske om en rigtig god generalforsamling

Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark