27. marts 2020

UDSAT – Generalforsamling 2020 BROEN Danmark

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27.03.2020
20:00 - 21:30


NB Generalforsamlingen er desværre udsat pga situationen med coronavirus. Nærmere information af senere afholdelse følger.

BROEN Danmark afholder generalforsamling fredag den 27. marts 2020 kl. 20.00–ca. 21.30 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

Dagsorden ifølge vedtægter.

1)    Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår advokat Mogens N. Lund

2)    Valg af referent

3)    Bestyrelsens beretning

–       Formand Peter Poulsen aflægger bestyrelsens beretning

4)    Godkendelse af regnskab 2019

–       Lidegaard Revision gennemgår regnskabet og svarer på eventuelle spørgsmål

–       Regnskab for 2019 findes på BROEN Danmarks hjemmeside fra fredag den 13. marts 2020

5)    Fastsættelse af kontingentsats for 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats for 2020 svarende til kr. 100,-

6)    Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Lidegaard Revision

7)    Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter. Find Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter

8)    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bente Kruse modtager genvalg.

Judith Winther modtager genvalg.

Poul Grud modtager ikke genvalg.

9)    Valg af suppleant. Gitte Holgaard modtager genvalg.

Eventuelle kandidater til bestyrelsen samt til suppleantposten meddeles sekretariatet senest den 20. marts. Andre forslag til Generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest den 20. marts.

10) Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen sendes til formand Peter Poulsen: formand@broen-danmark.dk

Forslag til kandidater til bestyrelsen og til suppleantposten: info@broen-danmark.dk

 

Med ønske om en rigtig god generalforsamling

Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark