Støt Broen Danmark - Min konto

19. marts 2021

BROEN Danmark generalforsamling 2021

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 19.03.2021
17:00


BROEN Danmark afholder ordinær generalforsamling fredag den 19. marts 2021 kl. 17.00.

På grund af coronasituationen og de begrænsede muligheder for at samles fysisk kommer det til at foregå online via videomøde-platformen Zoom.

Find mere om Zoom

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.
2.     Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.     Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4.     Indkomne forslag.
5.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6.     Valg til bestyrelsen.
7.     Valg af to suppleanter.
8.     Valg af revisor.
9.     Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning, skal være fremsat skriftligt og modtaget af foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest fredag den 19. februar 2021.

Tilmelding til at deltage skal ske senest fredag den 26. februar 2021 til: info@broen-danmark.dk

Dagsorden med bilag og rettidigt fremkomne forslag tilsendes tilmeldte deltagere senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest fredag den 5. marts 2021.

Forslag til generalforsamlingen og tilmelding sendes til Erik Haumann, erik@broen-danmark.dk