Støt Broen Danmark - Min konto

15. november 2021

Samling i BROEN-familien

Endelig lykkedes det at samle BROENs frivillige til årskonference efter, at corona tidligere havde lagt hindringer i vejen.

Erfaringer og inspiration blev delt ved årskonferencen (Foto: BROEN Danmark)

Det skete i begyndelsen af november på Vejle Center Hotel. Her var godt 60 BROEN-folk fra 21 forskellige lokalforeninger samlet til en døgnkonference med udveksling af erfaringer og inspiration til arbejdet hjemme i de lokale BROEN-foreninger. Der var også oplæg ved Tim Lynnerup Payberg fra DGI Storstrømmen om fælles brobygning og samarbejde om at støtte socialt udsatte børn og unge.

Årskonferencen måtte helt aflyses i 2020, og i foråret 2021 betød den fortsatte risiko for smitte af coronavirus, at konferencen måtte udsættes.